Neler yeni

Yeni mesajlar Yeni konular En çok cevaplanan En görüntülenen konu En çok begenilen

En çok mesaj
Kullanıcı
Mesaj

Psikolojim.org

Forum Hakkında

Forum Hakkında

Forum hakkındaki düşünceleriniz, eleştirileriniz ve önerileriniz
Konular
2
Mesajlar
2
Konular
2
Mesajlar
2
Forum kuralları

Forum kuralları

Forumda uymanız gereken kurallar
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Duyurular

Duyurular

Forum hakkındaki duyuruları buradan takip edebilirsiniz. .
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Şikayet kutusu

Şikayet kutusu

Forumu hakkındaki şikayetlerinizi buraya bırakabilirsiniz...
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Panik Atak (Bozukluk)

Panik Atak (Bozukluk)

Kişide ansızın kendini gösteren, belli bir duruma bağlı, kişinin fiziksel varlığını da etkileyebilen büyük korku.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Agorafobi ve Agorafobili  Panik Bozukluk

Agorafobi ve Agorafobili Panik Bozukluk

Hastaların panik atak geçireceklerini düşündükleri açık ve kapalı alanlara gidememe ve o tür yerlerde duramama durumu..
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Gerçek sorunlarla orantısız bir biçimde aşırı endişe ve kaygılanmayla seyreden psikiyatrik bozukluk
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Alışılmış deneyimlerin tamamen dışında kalan, kişide şiddetli ve güçlü bir korku, panik, terör duygularına sebep olan olayların ardından gelişen psikolojik bir durum
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Sosyal ve Özgül Fobiler

Sosyal ve Özgül Fobiler

Bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB) - Vesvese

Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB) - Vesvese

OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Depresyon

Depresyon

Duygusal, zihinsel ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren ciddi ama tedavi edilebilir bir ruhsal hastalık..
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Önceleri Manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen, öz Türkçesi iki uçlu duygulanım bozukluğu olan, bipolar afektif bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi ruhsal hastalık.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Siklotimik Bozukluk

Siklotimik Bozukluk

Siklotimia veya siklotimik bozukluk , nispeten yumuşak bir duygudurum bozukluğudur . Siklotimik bozuklukta, ruh halleri, kısa süreli hafif depresyon ve hipomani arasında yükselen bir duygudur. Düşük ve yüksek ruh hali dalgalanmaları, majör depresif ya da tam mani ataklarının şiddetine ya da süresine asla ulaşmaz . Siklotimik bozukluğu olan kişiler , tam gelişmiş bipolar bozuklukta görülenden daha hafif semptomlara sahiptir .
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Distimik Bozukluk

Distimik Bozukluk

Depresyonda görülen şikayetlerin daha hafif şiddette olduğu, ancak uzun süre devam ettiği bir psikiyatrik hastalık.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Şizofreni

Şizofreni

Kişide, gerçeklerle olan ilişkilerin büyük ölçüde azalması, düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozulmaların ortaya çıkması gibi belirtiler gösteren bir ruh hastalığı
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Şizoaffektif Bozukluk

Şizoaffektif Bozukluk

Birçok ruh hastalığından oluşan bir karışım olarak nitelendirilmektedir. Şizofreniyle birlikte iki uçlu duygu durumu bozukluğunu bir arada barındıran şizoaffektif bozukluk, birçok ruh hastalığının belirtilerini barındırır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Sanrısal Bozukluk

Sanrısal Bozukluk

Hastaların kafalarında hayal ettikleri şeyler ile gerçekleri birbirinden ayıramadığı ciddi bir mental bozukluk türü..
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Kısa Psikotik Bozukluk

Kısa Psikotik Bozukluk

Temel özelliği; bir ayı geçmeyen, ancak bir günden de az olmayan sanrı, varsanı, dezorganize konuşma ve davranış gibi psikotik belirtilerin varlığı olan ruh hastalığı.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Şizofreniform Bozukluk

Şizofreniform Bozukluk

Şizofreniform bozukluk, bulgularının en az bir ay, en fazla altı ay sürmesi dışında bütün yönleriyle şizofreniye benzemektedir. Şizofreniform bozukluğu olan hastalar bozukluk düzeldikten sonra hastalık öncesi işlevsellik düzeylerine geri dönerler.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu, çocukluk veya ergenlik döneminde başlayıp kişinin hayatına yayılan bir kişilik bozukluğudur. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip kişilerin gösterdiği en temel özel özellik “güvensizliktir”. İnsan ilişkilerinde mantıklı akıl yürütme yollarıyla aksi iddia edilemeyecek bir güvensizlik yaşarlar
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Sosyal ortamdan uzaklaşmanın, izole yaşantının olduğu kişilik yapısıdır. Duygularını ifade edemezler. Genelde tek bir etkinlikte bulunurlar. Yakın arkadaşlıkları ve sırdaşları yoktur.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Olaylara tepki vermek yerine, tepkilerini kendi içlerinde yaşayan, kimseyle ilişkisi olmayan kişilerin yaşadığı bir kişilik bozukluğudur. Bu kişiler yaşadıkları sosyal aktivite olaylarında aşırı heyecan, kuşku, kaygı ve alınganlık yaşarlar. Toplumda garip davranışlar, ilginç düşünceler sergilerler.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu

Çoğunlukla hem bu bozukluğa sahip olanlar hem de çevrelerindeki insanlar için yıkıcı bir zihinsel sağlık durumudur. Borderline Kişilik Bozukluğu, öncelikle, duygusal düzensizlikle tanımlanan bir bozukluktur. Kişi ya siyah ya beyaz düşünür.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından genellikle yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayan, aşırı duygusallık ve dikkat çekmek, çevresi tarafından onay arama ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattıklarına ve yaşadıklarına duyarsız kalan, sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen kişiler narsistik olarak adlandırılır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Çekingen (Kaçıngan) Kişilik Bozukluğu

Çekingen (Kaçıngan) Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğuna sahip hastalar yetersizlik duygusuna sahiptir ve olumsuz değerlendirilmeye karşı aşırı hassasiyet gösterirler
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarının ihtiyaçlarının yanında kendilerini ikinci plana atarlar. Yaşamlarının temel alanları için başkalarına öncelik verirler, kendilerine güvenleri yoktur ve kısa bir dönemden fazla yalnız kaldıkları zaman şiddetli rahatsızlık hissederler.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Saplantı-Zorlantılı Kişilik Bozukluğu

Saplantı-Zorlantılı Kişilik Bozukluğu

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu kurallar, düzen ve kontrol üzerine aşırı düşünme olarak karakterize edilir. Bu kişiler bir şey üzerinde kontrol sahibi olamama ihtimali varsa aşırı derecede kaygı yaşarlar ve bu nedenle bu tür durumlardan kaçınırlar.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Patolojik kumar

Patolojik kumar

Yineleyen kumar oynama davranışı, kumar oynamak üzere para sağlamanın yollarını düşünmekle aşırı uğraş, heyecan duymak için artan miktarlarda kumar oynama gereksinimi
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Kleptomani

Kleptomani

Bu sorun, kişinin gereksinim duymadığı halde, parasal değeri ile ilişkisiz olarak nesneleri çalma dürtüsünü engelleyememe halidir. Kişi, çalma davranışının olumsuz sonuçlarını bildiği, bu davranışının sonucunda sıkıntı, utanç duyduğu halde dürtülerine karşı koyamamakta, aynı şeyi tekrarlamaktadır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
İnternet bağımlılığı

İnternet bağımlılığı

İnterneti aşırı kullanılma isteğinin önüne geçilememesi, internetten yoksun kalındığında gergin davranışların olması, sosyal hayatı etkileyen bağımlılıktır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Madde bağımlılığı

Madde bağımlılığı

Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Bağımlı, madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde kullanım sıklığını ve dozunu artırır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Obezite

Obezite

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Anoreksiya nervoza

Anoreksiya nervoza

Anormal derecede düşük vücut ağırlığı belirtisi ile görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir yeme bozukluğu
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Amnestik Bozukluk

Amnestik Bozukluk

Amnestik bozukluk, önceden oluşturulan anıların kaybını, yeni anılar yaratma ya da yeni bilgiler öğrenme yeteneğinin kaybını içeren bir bozukluktur.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Deliryum

Deliryum

Dikkati belli bir konu üzerinde odaklama, sürdürme ya da yeni bir konuya kaydırma yetisinde azalma ile giden bilinç bozukluğu
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Bunama(Demans)

Bunama(Demans)

Bunama bilinçte bozulma olmaksızın zeka, öğrenme ve bellek, dil, problem çözme, algılama, dikkat, yoğunlaşma, yargılama ve sosyal becerilerde bozulmayla belirli bir sendromdur
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Zeka Geriliği

Zeka Geriliği

Zeka geriliği, farklı durumlarda beynin anormal şekilde tepki vermesine neden olan bütün beyin bozuklukları için kullanılan ortak bir terim..
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Somatizasyon bozukluğu

Somatizasyon bozukluğu

Tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel/bedensel semptomların bulunduğu psikiyatrik bir durum
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Konversiyon bozukluğu

Konversiyon bozukluğu

Çeşitli ruhsal sıkıntıların (üzüntü, korku, utanç, öfke) bedensel sorunlara (konuşamama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı vb) dönüşmesi anlamına gelir.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Hipokondriyazis

Hipokondriyazis

Vücutta bir hastalığı olmadığı halde, sürekli bedensel bir hastalığı olduğuna dair kaygıların ve belirtilerin yer aldığı bir tablodur.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Ağrı bozukluğu

Ağrı bozukluğu

Birincil belirti tıbbi bir nedenle tam olarak açıklanamayan, bir veya daha fazla yerde bulunan ağrıdır. Ağrının başlangıcı ve alevlenmesinde psikolojik nedenlerin etkili olduğu gözlenir. Ağrı, kişinin işlevselliğinde belirgin bozulmaya yol açmalıdır.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Beden Dismorfik Bozukluğu

Beden Dismorfik Bozukluğu

Temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın, veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hali olarak tanımlanabilir
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Derealizasyon ve Depersonalizasyon bozukluğu

Derealizasyon ve Depersonalizasyon bozukluğu

Sürekli veya yineleyici bir şekilde bireyin kendini ait hissetmediği durumlar içinde bulması, çevrenin gerçekdışı bir şekilde görünmesidurumu
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Dissosiyatif kimlik bozukluğu (DKB) daha önce çoklu kişilik bozukluğu olarak adlandırılmıştır. DKB’li kişiler, kendi kişiliklerinin yanında, farkında olarak ya da olmayarak bir veya daha fazla alternatif kişilik geliştirir.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Dissosiyatif Amnezi

Dissosiyatif Amnezi

Amnezide anahtar semptom, hastanın belleğinde depolanmış bilgilerin hatırlanamamasıdır. Unutulmuş bilgiler genellikle kişinin yaşamındaki stresli ya da travmatik olaylarla ilgilidir. Bilgiyi anımsayamama basit bir unutkanlıkla açıklanamaz ve altta bir beyin bozukluğu bulgusu yoktur.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Dissosiyatif Füg

Fiziksel travma veya tıbbi sorunlardan ziyade psikolojik travma sonucunda ortaya çıkan hafıza kaybıdır. Ciddi bir durumdur ancak oldukça nadir görülür.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Psikoterapi

Psikoterapi

Hekimin hastayı sağaltmakta yararlandığı, uyguladığı psikolojik araçların tümü.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
İlaç Tedavisi

İlaç Tedavisi

Psikolojik ya da psikiyatrik sorunlar için kullanılan ilaçların etkileri
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Hipnoz ve Hipnoterapi

Hipnoz ve Hipnoterapi

Hipnoterapi, hipnoz yöntemi ile tedavi anlamına gelir. Kökeni hipnoza dayanır. Hipnoz bir kişiyi ya da bir grubu bakış, telkin gibi yollarla kısa bir süre etki altına almaktır. Genel anlamı ile hipnoz dikkatin yoğunlaştığı ve telkin alma yeteneğinin arttığı, uyku ile uyanıklık arası bir bilinç halidir.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Alternatif Tıp

Alternatif Tıp

Geleneksel ve doğal bitkilerin psikiyatrik hastaların tedavisinde kullanılması.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

NLP (Neuro Linguistic Programming)

NLP (Neuro Linguistic Programming)

Dil ile iletişimin psikolojik yansılarını ve bu konu ile ilgili teknikleri kapsayan yeni bir alan.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Kitaplar

Kitaplar

Kişisel Gelişim ile ilgili kitaplar..
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Belgeseller

Belgeseller

Kişisel Gelişim ile ilgili belgeseller
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Filmler

Filmler

Kişisel Gelişim ile ilgili filmler..
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1
Önemli Kişiler

Önemli Kişiler

Kişisel Gelişim konusunda nirvana'ya ulaşmış önemli kişiler
Konular
2
Mesajlar
2
Konular
2
Mesajlar
2

Tanışma Köşesi

Tanışma Köşesi

Üyelerimizin tanışma bölümü.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Konuşalım / Dertleşelim

Konuşalım / Dertleşelim

Psikolojimiz ile alakalı gelin konuşup dertleşelim
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Eğlence

Eğlence

Eğlenmek bizim de hakkımız..
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Filmler&Müzikler

Filmler&Müzikler

Dinlediğiniz, beğendiğiniz filmler ve müzikler
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Hikayeler&Yazılar

Hikayeler&Yazılar

Hikayelerinizi yazılarınızı bizimle paylaşın.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Paylaşım Köşesi

Paylaşım Köşesi

Her türden paylaşımlar burada
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Oyun Bölümü

Oyun Bölümü

Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Forum istatistikleri

Konular
57
Mesajlar
57
Kullanıcılar
2
Son üye
eTiKeT™