Neler yeni

Kısa Psikotik Bozukluk

Temel özelliği; bir ayı geçmeyen, ancak bir günden de az olmayan sanrı, varsanı, dezorganize konuşma ve davranış gibi psikotik belirtilerin varlığı olan ruh hastalığı.