Neler yeni

Somatizasyon bozukluğu

Tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel/bedensel semptomların bulunduğu psikiyatrik bir durum